การขึ้นทะเบียน ผู้รับออกแบบและติดตั้ง

แอปพลิเคชั่น Solar Hero มีหน้าที่ในการส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ้านและอาคาร เพื่อให้ผู้สนใจมีช่องทางในการเลือกใช้บริการ สร้างความสะดวกสบาย และความมั่นใจกับมาตรฐานการติดตั้งที่รับรองโดย PEA อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถมีช่องทางเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ขอการรับรองผู้ออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ควรตรวจสอบหลักเกณฑ์การรับรอง ก่อนดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการต่อไป

ขั้นตอนง่ายๆ

ในการขึ้นทะเบียน

 • step 1

  ขั้นที่ 1

  ตรวจสอบหลักเกณฑ์การรับรองผู้ออกแบบและติดตั้ง

 • step 2

  ขั้นที่ 2

  กรอกข้อมูลและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • step 3

  ขั้นที่ 3

  PEA ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน

 • step 4

  ขั้นที่ 4

  PEA ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก / แจ้งผลกลับสำหรับกรณีไม่ผ่านการคัดเลือก

การสมัครฝึกอบรม

สอบถามข้อมูลการฝึกอบรม

คุณยุวภา สุขบุญส่ง (093-562-4159)

E-mail : pea.ccsr@gmail.com

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โทร: 034-339-224 ต่อ 3315611